Privacy verklaring


Beau d’or Beauty, Health & Clinic, gevestigd aan het Heilig Hartplein 6 5462 EA in Veghel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
0613438380
0413745930

Tamara de Boer is de functionaris gegevensbescherming van Beau d’or, zij is te bereiken via info@beaudor.nl

Persoonsgegevens
Beau d’or Beauty & Health Centre verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor-en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Bankrekeningnummer, BSN, geboortedata en brutosalarissen (enkel van onze medewerkers)


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Beau d’or verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
– Gezondheid
– Biometrische gegevens
- Foto's van de te behandelen zones


Doel verwerking persoonsgegevens

– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Salarisuitbetaling aan onze personeelsleden
– Beau d’or analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren


Administratie
Wij maken gebruik van een extern administratiekantoor voor onze financiële administratie en jaarverslagen. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met hen, zodat ook dit bedrijf zijn plicht voldoet aan de bestaande wet- en regelgeving inzake Privacybescherming (AVG).

Social Media
Onze organisatie heeft een Facebook- en Twitteraccount en verzamelt graag likes van bezoekers die zich op de hoogte willen stellen van nieuws, aanbiedingen etc. Ook zullen wij allicht gebruik gaan maken van Google Analytics. Onze Privacyverklaring is uitdrukkelijk niet van toepassing op het gebruik van Social Media, omdat wij geen invloed op hebben op het privacybeleid van Social Media-apps of websites. Zij kennen hun eigen Privacy- en cookiebeleid. Google Analytics en zoekmachines in het algemeen verzamelen dataverkeer van websites; het aantal bezoekers, hoe lang men op een website verblijft, welke functies of aanbod men graag ziet en gebruikt etc. Dit zijn bezoekersgegevens, en dus ook persoonsgegevens. Google e.a. zijn hiermee verwerkers in de zin van de wet. Onze organisatie maakt op dit moment geen gebruik van Google Analytics, maar dit kan wijzigen. Je treft in dat geval dan een cookie-pop-up op onze website, waarmee je toestemming geeft voor het vergaren van algemene gegevens door ons en derden (Google).

Delen
Van persoonsgegevens met derden Beau d’or verwerkt jouw persoonsgegevens met het online software programma GoBooky. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met hen, zodat ook dit bedrijf zijn verplicht voldoet aan de bestaande wet- en regelgeving inzake Privacybescherming (AVG).
Wij verkopen jouw gegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Geautomatiseerde besluitvorming
Beau d’or neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s, zonder dat daar een mens tussen zit.

Bewaartermijn en verplichte vastlegging data
Beau d’or bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

De Belastingdienst verplicht bedrijven zeven jaar lang een financiële administratie te bewaren. De facturen en overeenkomsten die wij opmaken, de betalingen die jij en wij doen, de controle van onze administratie door een accountant of administratiekantoor; alle financiële gegevens moeten bewaard blijven gedurende 7 jaar inclusief de contactgegevens van onze klanten en de financiële data.

Personeelsgegevens: bankrekening, BSN, brutosalarissen, en alle andere persoonsgegevens van onze medewerkers bewaren wij 7 jaar in ons archief.
Sollicitaties: wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan het sollicitatieproces loopt. Wij verwijderen alle documenten en e-mails die betrekking hebben op jouw sollicitatie direct na afwijzing.
Klantgegevens: wanneer je binnen 7 jaar geen actief klant bent, verwijderen wij jouw gegevens uit ons online systeem, tenzij je hier nadrukkelijk eerder om vraagt.

Cookies, of vergelijkbare technieken
Beau d’or gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Dit kan wijzigen in de toekomst. Je treft in dat geval dan een cookie-pop-up op onze website, waarmee je toestemming geeft voor het vergaren van algemene gegevens door ons en derden (Google).

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Beau d’or Beauty & Health Centre en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken naar je toe te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van je persoonsgegevens doen. Tevens kun je een verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@beaudor.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek me te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken op jouw verzoek . Beau d’or wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging persoonsgegevens
Beau d’or Beauty & Health Centre neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn neem dan contact op met onze klantenservice of via info@beaudor.nl. Dit geldt ook wanneer er aanwijzingen zijn van misbruik.

Camerabeelden
Tenslotte hebben wij ons pand beveiligd voor inbraak en overige criminaliteit. Het bereik van deze camera betreft binnen en reikt tot een deel van de openbare toegangsweg. De beelden worden opgenomen, zodat wij deze kunnen  gebruiken wanneer er sprake is van noodzaak. Deze beelden worden automatisch na 3 maanden gewist.